Hva er T96?

T96 er en ny øvelse som ble tatt inn i Nasjonalt Pistolreglement fra 2020. Navnet henspiller på antall skudd som skytes, 96 skudd.

Ideen kommer fra Jakob Kråkevik, som ønsket et program som kunne gjøre ham til en ennå bedre feltskytter, så øvelsen kalles ofte for Kråkefelt.

Øvelsen skytes med mye det samme regelverket og klasser som feltpistol, med skytetider fra 150 sekunder til 10 sekunder, og avstander fra 11 til 25 meter. Det skytes både med 1 og 2 hender.

Historien til T96